Välkommen tillHammarö Fotoklubbmed kamera och mobil

Styrelsen 2021

Ordförande: Dennis Gustavsson (dennis.gson@gmail.com)

Sekreterare: Ulla Löfdahl (ulla.lofdahl@gmail.com)

Kassör: Janeric Berglund (janericbe@gmail.com)

Ledamöter: Ylva Berg-Boman Anders Hjalmarsson

Suppleant: Kjell-Åke Johansson