Välkommen tillHammarö Fotoklubbmed kamera och mobil

Tävlingar

FVF årliga tävling kommer som vanligt att starta fram på nyåret då bilderna skall vara inlämnade under januari. Grupp 7 som har varierande tema kommer att denna gång att vara "Gatufoto". Grupp 8 som mobilfoto är borttagen och kommer att ersättas en grupp som likt Grupp kommer att byta tema, årets tema blir "Kreativ oskärpa".