Välkommen tillHammarö Fotoklubbmed kamera och mobil

Kurs

Vi planerar att förkovra oss i gatufoto, som kommer att vara en av kategorierna FVF:s tävling. Vi kommer att använda oss av Moderskeppets video som är på över 2 timmar uppdelat i korta avsnitt, därför kommer vi att dela upp den i minst 2 träffar. Beroende på intresse och deltagande planera vi tid och plats, så maila in en anmälan och några alternativ på dagar och tider som skulle passa dig. (inte exakta dagar och tider utan t.ex söndagar fm).